Съдържание

ВАНЯ СТОЙНЕВА

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Ваня Стойнева е магистър по международни отношения със специализация „Европейски страни“ от Университета за национално и световно стопанство в София.

Г-жа Стойнева има значителен опит във финансовото управление, оценка и изпълнение на проекти, финансирани по различни европейски и други международни програми, както и на оперативни програми, съфинансирани от структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз.

През 2013 г. е била заместник-министър на Министерството на труда и социалната политика, отговарящ за ОП „Развитие на човешките ресурси“. Работила е също като координатор по проект „Инициативи на пазара на труда“. От 2003 до 2005 г. е била началник сектор „Мониторинг“ в дирекция „Предприсъединителни програми и проекти“ в Министерството на икономиката. От 2005 г. до 2011 г. е заемала различни ръководни длъжности в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“.

От 2011 г. Ваня Стойнева работи в Министерството на финансите, дирекция „Национален фонд“ – сертифициращ орган по оперативните програми на ЕС.

Владее английски и френски език.

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам