Съдържание

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Специализираната администрация подпомага и осигурява осъществяването на правомощията на министъра като орган на изпълнителната власт, свързани с неговата компетентност.

Специализираната администрация е организирана в една главна дирекция и 13 дирекции:

 1. Дирекция „Политики за стратегическо развитие и информационно осигуряване";
 2. Дирекция „Приобщаващо образование";
 3. Дирекция „Учебници и училищна документация";
 4. Дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование";
 5. Дирекция „Професионално образование и обучение";
 6. Дирекция „Организация и контрол";
 7. Дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа";
 8. Дирекция „Квалификация и кариерно развитие";
 9. Дирекция „Висше образование";
 10. Дирекция „Наука";
 11. Дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки";
 12. Дирекция „Финанси";
 13. Дирекция „Правна";
 14. Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми".

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам