Съдържание

Регистър на банките, сключили типов договор за кредитиране на студенти и докторанти

Име на търговската банка: Банка ДСК ЕАД

Адрес на търговската банка:  София 1036, ул. "Московска" № 19

БУЛСТАТ:  121830616

Номер на типовия договор с министъра на образованието, младежта и науката: № Д 01-519/21.06.2010 г. 

Дата на изменение на типовия договор     

Дата на прекратяване на типовия договор

Име на търговската банка: Първа Инвестиционна Банка АД

Адрес на търговската банка:  София 1797, бул. "Драган Цанков" № 37

БУЛСТАТ:  831094393

Номер на типовия договор с министъра на образованието, младежта и науката: № Д 01-100/20.06.2016 г. 

Дата на изменение на типовия договор     

Дата на прекратяване на типовия договор

Име на търговската банка: Райфайзенбанк  (България) ЕАД

Адрес на търговската банка:  София 1504, район "Средец", ул. "Гогол" № 18-20

БУЛСТАТ:  831558413

Номер на типовия договор с министъра на образованието, младежта и науката: № Д 01-530/29.06.2010 г. 

Дата на изменение на типовия договор     

Дата на прекратяване на типовия договор

Име на търговската банка: Алианц Банк България АД

Адрес на търговската банка:  София, бул. "Мария Луиза" № 79

БУЛСТАТ: 128001319

Номер на типовия договор с министъра на образованието, младежта и науката: № Д 01-148/08.07.2011 г.

Дата на изменение на типовия договор     

Дата на прекратяване на типовия договор

Име на търговската банка: Юробанк България АД  

Адрес на търговската банка:  София, ул."Околовръстен път"  №260

БУЛСТАТ: 000694749  

Номер на типовия договор с министъра на образованието, младежта и науката: № Д 01-4190/08.07.2013 г.

Дата на изменение на типовия договор     

Дата на прекратяване на типовия договор

Странична навигация

Контакти

icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A
Административно обслужване
8:30 ч. - 19:00 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Horizon 2020