Общо образование

Начало » Общо образование

Учебно-изпитни програми

УЧЕБНО-ИЗПИТНИ ПРОГРАМИ

Учебно-изпитни програми за приемане на места по държавния прием след завършен VII клас за учебаната 2018/2019 година


ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ

  • НАРЕДБА № 1 от 11.04.2003 г. за учебно-изпитните програми за държавните зрелостни изпити (изм. и доп., бр. 70 от 09.09.2011 г.)
Държавни зрелостни изпити

Държавни зрелостни изпити

НАРЕДБА № 3 от 17.05.2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити
(изм. и доп., бр. 71 от 15.09.2015 г., в сила от учебната 2015/2016 г.)

НАРЕДБА № 1 от 11.04.2003 г. за учебно-изпитните програми за държавните зрелостни изпити
(изм. и доп., бр. 70 от 09.09.2011 г.)


Обобщената информация е актуална към 28 февруари 2017 г.

В таблицата е отразена информация за признаване на резултатите от държавните зрелостни изпити в кандидат-студентската кампания 2017 в акредитираните висши училища в Република България.

За начина на балообразуване зрелостникът следва да потърси информация от съответното висше училище.


ОБОБЩЕНА СПРАВКА по региони и предмети от държавни зрелостни изпити – майска сесия 2010 г.