Учебни планове и програми по професионална подготовка за обучение чрез работа, утвърдени през 2016 г.

Начало » Професионално образование » Учебни планове и програми » Учебни планове и програми по години » Учебни планове и програми по професионална подготовка за обучение чрез работа, утвърдени през 2016 г.