Учебни планове и програми по професионална подготовка , утвърдени през 2014 г.

Начало » Професионално образование » Учебни планове и програми » Учебни планове и програми по години » Учебни планове и програми по професионална подготовка , утвърдени през 2014 г.