345 Стопанско управление и администрация

Начало » Професионално образование » Национални изпитни програми » Национални изпитни програми по списъка след 2004 » 345 Стопанско управление и администрация