525 Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства

Начало » Професионално образование » Национални изпитни програми » Национални изпитни програми по списъка след 2004 » 525 Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства