863 Военно дело и отбрана

Начало » Професионално образование » Национални изпитни програми » Национални изпитни програми по списъка след 2004 » 863 Военно дело и отбрана