Преподаватели

Начало » Документация » Конкурси » Преподаватели

КОНКУРС за преподаватели по български език и литература за академичната 2018-2019 година в чуждестранни университети

Повече информация

Документите се представят в срок до 29 юни (петък) 2018 г. в деловодството на Министерството на образованието и науката


Конкурси за отпускане на стипендии на български граждани за обучение, специализации и научни изследвания в чужбина за учебната 2018-2019 година

ІІ. ПРЕПОДАВАТЕЛИ, ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ И ДОКТОРАНТИ

Документите се подготвят на български език и се подават в деловодството на МОН, бул. “Княз Дондуков” 2А, до 27.07.2018 г. включително.


Конкурс за преподаватели сред българските общности зад граница за учебната 2018/2019 година

Повече информация

В срок до 15 юни 2018 г. включително кандидатите трябва да представят документите си в деловодството на Министерството на образованието и науката.


Мемориален музей Ямадера Башо в Япония обявява 10-ти конкурс за хайку на английски език

Повече информация

Заявления за участие ще бъдат приемани в периода от 02 април 2018 г. до 02 юни 2018 г.


Информация за стипендии за обучение и специализация на български граждани в китайски висши училища и научни организации, предоставени от правителството на Китайската народна република за учебната 2018-2019 година

Повече информация