Преподаватели

Начало » Документация » Конкурси » Преподаватели

Конкурс за преподаватели по български език и литература за академичната 2018-2019 година в чуждестранните университети: Делхийски университет, Делхи, Индия; Университет „Ориентале“, Неапол, Италия; Кьолнски университет, Федерална република Германия; Тиендзински университет за чужди езици, Китайска народна република

Повече информация

Краен срок за подаване на документите: 30 август (четвъртък) 2018 г. Документи с пощенско клеймо 30 август, но получени след 03 септември 2018 година, няма да бъдат разглеждани.


Конкурс за преподаватели сред българските общности зад граница за учебната 2018/2019 година

Повече информация

Документите се представят в срок до 17 август 2018 г. включително в деловодството на Министерството на образованието и науката


 


Конкурси за отпускане на стипендии на български граждани за обучение, специализации и научни изследвания в чужбина за учебната 2018-2019 година

ІІ. ПРЕПОДАВАТЕЛИ, ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ И ДОКТОРАНТИ

Документите се подготвят на български език и се подават в деловодството на МОН, бул. “Княз Дондуков” 2А, до 27.07.2018 г. включително.


Информация за стипендии за обучение и специализация на български граждани в китайски висши училища и научни организации, предоставени от правителството на Китайската народна република за учебната 2018-2019 година

Повече информация