Учители

Начало » Документация » Конкурси » Учители

Свободно място за длъжността „учител в началния цикъл (I - V клас)” в Европейското училище – Брюксел ІV

Повече информация

Документите се подават в Министерството на образованието и науката в 10-дневен срок от датата на публикуване на обявата (гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А). Публикувана на 25 май 2018 г.

Срок за подаване на документи от 25.05.2018 до 04.06.2018 включително


Мемориален музей Ямадера Башо в Япония обявява 10-ти конкурс за хайку на английски език

Повече информация

Заявления за участие ще бъдат приемани в периода от 02 април 2018 г. до 02 юни 2018 г.


Центърът за развитие на човешките ресурси отправя покана за набиране на външни оценители на проектни предложения по Програма „Еразъм+” за периода 2018-2020 година

Краен срок за подаване на документите за кандидатстване – 04 януари 2018 г.