НВО на дигиталните компетентности за X клас

Начало » Общо образование » Национално външно оценяване (НВО) » НВО на дигиталните компетентности за X клас


Национално онлайн оценяване на дигиталните компетентности на учениците в X клас през учебната 2016/2017 година


Национално онлайн оценяване на дигиталните компетентности на учениците в X клас през учебната 2015/2016 година


Пробно национално външно оценяване на дигиталните компетентности на учениците в X клас през учебната 2014/2015 година