Изпитни материали за ДЗИ - 2017 г.

Начало » Общо образование » Държавни зрелостни изпити » Изпитни материали за държавни зрелостни изпити по години » Изпитни материали за ДЗИ - 2017 г.

Държавни зрелостни изпити, май 2017 г.

Държавни зрелостни изпити по желание, май 2017 г.

Задължителни държавни зрелостни изпити, май 2017 г.

Държавни зрелостни изпити, август 2017 г.

Задължителни държавни зрелостни изпити, август 2017 г.