Класиране

Начало » Олимпиади и състезания » Класиране

Класиране за учебната 2018/2019 година


Протоколи от олимпиади и национални състезания по предмети

Окончателно класиране на отборите в Националнто състезание „Турнир на младите физици“, 1–3 февруари 2019 г., гр. Перник

Протокол за резултатите на учениците от националния кръг на многоезичното състезание за учебната 2018-2019 година

Протокол от класирането на Националния есенен турнир по информатика, гр. Шумен, 23-25 ноември 2018 г.

Протокол за резултатите от Националното състезание „Ключови компетентности по природни науки“

Протокол от класирането на Националния есенен турнир по информационни технологии "Джон Атанасов", който се проведе в София, 1-2 декември 2018 г.

Протокол от ХVII Националното състезание по природни науки и екология, 24 – 25 ноември 2018 г., гр. Видин

Протокол за резултатите на учениците, участвали в националния кръг на Националното състезание за речеви и комуникативни умения на английски език за учебната 2018-2019 година

Протокол за резултатите на учениците, допуснати за участие в националния кръг на многоезичното състезание за учебната 2018-2019 година

Протокол за резултатите от Есенно национално състезание по физика, 01-03.11.2018 г., гр. Сандански

 

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“