542 Производствени технологии - текстил, облекло, обувки и кожи

Начало » Професионално образование » Държавни образователни стандарти (ДОС) » ДОС за придобиването на квалификация по професия » 542 Производствени технологии - текстил, облекло, обувки и кожи

542 Производствени технологии - текстил, облекло, обувки и кожи

ДОС за придобиването на квалификация по професия

542150 Бродировач http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=121036

542140 Плетач http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=118897

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“