Държавата ще подпомага училищата, в които работят образователни медиатори

Начало » Документация » EEA Grants » Програма BG06 “Деца и младежи в риск” » Новини » Държавата ще подпомага училищата, в които работят образователни медиатори

Програма BG06 „Деца и младежи в риск“

 

Държавата ще подпомага училищата, в които работят образователни медиатори

https://www.mon.bg/bg/news/2738