Важно за гражданските договори

Начало » Документация » EEA Grants » Програма BG06 “Деца и младежи в риск” » Новини » Важно за гражданските договори

Програма BG06 „Деца и младежи в риск“Важно за гражданските договори

Важна информация за всички бенефициенти на Програма BG06 "Деца и младежи в риск":

Основни пропуски на гражданските договори