Двустранни взаимноотношения

Начало » Документация » EEA Grants » Програма BG06 “Деца и младежи в риск” » Двустранни взаимноотношения

Една от основните цели на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство е укрепване на двустранните отношения между Кралство Норвегия, Княжество Лихтенщайн и Исландия, и България.

За да подпомогнем нашите кандидати публикуваме списък с възможни партньорства по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Моля, имайте предвид, че посочените контакти не изчерпват всички възможности.

Документи

Насоки за засилване на двустранните отношения