Контакти

Начало » Документация » EEA Grants » Програма BG06 “Деца и младежи в риск” » Контакти

Контакти с Програмния оператор

Министерство на образованието и науката, дирекция "Външни европейски програми"

1113 София, бул. "Цариградско шосе" 125, бл. 5, ет. 2

 

Цветана Герджикова, директор, [email protected];

Мария Василева - Вълова, държавен експерт, [email protected], тел.: 02/4676 220;

Теодора Танева, държавен експерт, [email protected], тел.: 02/4676 222;

Боряна Боянова, главен експерт, [email protected], тел.: 02/4676 227;

Мартина Михайлова, старши експерт, [email protected]; тел: 02/4676 226;

Мария Спасова, старши експерт, [email protected],  тел.: 02/4676 224;

Виолета Иванова - Грънчарова, младши експерт, [email protected], тел. 02/4676 227;

Мария Теодорова, старши сътрудник по УЕПП, [email protected], тел.: 02/4676 221;

Джени Узунова, старши сътрудник по УЕПП,  [email protected], тел.: 02/4676 226;

Елена Милошова, старши сътрудник по УЕПП, [email protected], тел.: 02/4676 223;

Милена Минчева, старши сътрудник по УЕПП, [email protected], тел.: 02/4676 223.

 

Полезни връзки:

Сертифициращ орган

Одитен орган

Съвет на Европа

EEA Grants & Norway Grants

Национално координационно звено 

NGO Programme in Bulgaria

Programme Area Green Industry

Innovation Youth Center in Strasbourg,France

Youth Center in Budapest, Hungary