Хърватия

Начало » Документация » Регистри » Международни договори за образователен, научен и културен обмен » Европа » Хърватия

Програма за сътрудничество между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на науката, образованието и спорта на Република Хърватия в областта на науката и образованието за периода 2014-2017 г.

обн. - ДВ, бр. 42 от 20.05.2014 г.

Срок на действие: Съгласно чл. 11 от Програмата до 31.12.2017 г.
През 2017 г. са водени преговори за съгласуване по кореспондентски път на Програма за сътрудничество между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на науката, и образованието на Република Хърватия в областта на науката и образованието за периода 2017-2021 г. – към момента проектът на текст е при хърватската страна.

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“