Естония

Начало » Документация » Регистри » Международни договори за образователен, научен и културен обмен » Европа » Естония

Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Естония за сътрудничество в областта на образованието, науката и културата

обн. - ДВ, бр. 52 от 18.06.2004 г.