Грузия

Начало » Документация » Регистри » Международни договори за образователен, научен и културен обмен » Европа » Грузия

Договор за приятелски отношения и сътрудничество между Република България и Република Грузия

обн. - ДВ, бр. 121 от 17.12.1997 г.