Великобритания и Северна Ирландия

Начало » Документация » Регистри » Международни договори за образователен, научен и културен обмен » Европа » Великобритания и Северна Ирландия

Програма за сътрудничество в областта на културата, образованието и науката между правителството на Обединено Кралство Великобритания и Северна Ирландия за периода 2003-2006 г.

обн. - ДВ, бр. 108 от 12.12.2003 г.