Азербайджан

Начало » Документация » Регистри » Международни договори за образователен, научен и културен обмен » Европа » Азербайджан

Договор за приятелски отношения и сътрудничество между Република България и Азербайджанската република    

обн. - ДВ, бр. 114 от 03.12.1997 г.