Заповеди и наредби, свързани с организацията и провеждането на ДЗИ

Начало » Общо образование » Държавни зрелостни изпити » Заповеди и наредби, свързани с организацията и провеждането на ДЗИ

НАРЕДБА № 3 от 17.05.2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити
(изм. и доп., бр. 71 от 15.09.2015 г., в сила от учебната 2015/2016 г.)

НАРЕДБА № 1 от 11.04.2003 г. за учебно-изпитните програми за държавните зрелостни изпити
(изм. и доп., бр. 70 от 09.09.2011 г.)