Архив-стари години

Начало » Документация » ПМС и РМС » Архив-стари години

 Решение № 328 от 3 май 2016 година за утвърждаване броя на приеманите за обучение студенти и докторанти във висшите училища и научните организации на Република България през учебната 2016 – 2017 година

  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 127 на МС от 12.05.2011 г. за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за учебната 2011 - 2012 г.
  • РЕШЕНИЕ № 320 на МС от 19 май 2011 г. за утвърждаване броя на приеманите за обучение студенти и докторанти във висшите училища и научните организации на Република България през учебната 2011-2012 г.
  • РЕШЕНИЕ № 573 на МС от 28 юли 2011 година за изменение и допълнение на Решение № 320 на МС от 2011 г. за утвърждаване броя на приеманите за обучение студенти и докторанти във висшите училища и научните организации на Република България през учебната 2011 – 2012 г.

  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 208 на МС от 16.09.2010 г. за изменение и допълнение на Постановление № 104 на Министерския съвет от 2010 г. за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за учебната 2010 - 2011 г. (ДВ, бр.75 от 2010 г.)
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 144 на МС от 20.07.2010 г. за изменение на Постановление № 104 на Министерския съвет от 2010 г. за утвърждаване на таксите за кандидатстване и обучение в държавните висши училища за учебната 2010 - 2011 г. (ДВ, бр. 42 от 2010 г.)
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 104 на МС от 27.05.2010 г. за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за учебната 2010 - 2011 г.
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“