Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПКОНПИ

Начало » Антикорупция » Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПКОНПИ

 

Име на служителя, длъжност, номер на декларацията

Александрина Ангелова Ангелова, главен експерт в МОН, 94-3482 от 25.06.2018 г.
Борис Георгиев Герасимов, директор в МОН, 94-1405 от 20.04.2018 г.
Ваня Савчева Маркова, старши експерт по анализ на информацията в РУО - Търговище, ЧР-21-3 от 11.05.2018 г.
Васил Александров Михайлов, експерт, логистика, 94-1014 от 23.03.2018 г.
Венцеслава Атанасова Григорова, държавен експерт в МОН, 94-4168 от 26.07.2018 г.
Владимир Валериев Станчев, главен вътрешен одитор в МОН, 94-1419 от 23.04.2018 г.
Галин Стоянов Господинов, главен юрисконсулт в РУО - Добрич, 23.03.2018 г.
Галина Йорданова Димитрова, старши експерт по организация на средното образование в РУО - Търговище, ЧР-21-1 от 21.03.2018 г.
Геновева Богомилова Пелова, старши експерт в МОН, 94-1523 от 02.05.2018 г.
Гергана Георгиева Витанова, младши експерт в МОН, 94-967 от 22.03.2018 г.
Гергана Георгиева Станчева, главен експерт в МОН, 94-3548 от 27.06.2018 г.
Даниела Евлогиева Радойчева - Иванова, директор на РЦПППО - Перник, ЧР-06-02-1 от 14.05.2018 г.
Даниела Стоичкова Павлова, старши експерт по математика в РУО - Перник, 94-4281 от 01.08.2018 г.
Дария Анастасова Маврудиева, директор на Център за учебно-тренировъчните фирми, 94-1711 от 14.05.2018 г.
Диана Костадинова Гергова, главен счетоводител в РУО - Софийска област, 94-1825 от 18.05.2018 г.
Евгени Илиев Евгениев, специалист в МОН, 94-4246 от 31.07.2018 г.
Здравка Ивова Тошева, младши експерт в МОН, 94-966 от 22.03.2018 г.
Ивайло Петков Христов, главен юрисконсулт в РУО - Софийска област, 94-1184 от 03.04.2018 г.
Ивка Христофорова Йолова - Гиздина, старши експерт по приобщаващо образование в РУО - Враца, ЧР-17-03-4 от 22.03.2018 г.
Лиляна Георгиева Краварска младши експерт в МОН, 94-973 от 22.03.2018 г.
Мария Люблянова Вълчева, старши експерт по обществени науки, гражданско образование и религия в РУО - Търговище, ЧР-21-2 от 09.05.2018 г.
Марияна Димитрова Николова, старши експерт по професионално образование и обучение в РУО - Шумен, РД29-1 от 24.04.2018 г.
Мартина Коцева Коцева, главен експерт в МОН, 94-3459 от 25.06.2018 г.
Мая Георгиева Карагьозова, директор на Национален музей на образованието - Габрово, 94-3810 от 13.07.2018 г.
Мирослав Христов Братоев, старши експерт по обществени науки, гражданско образование и религия в РУО - Софийска област, 94-1061 от 27.03.2018 г.
Николета Янкова Топалова, младши експерт в МОН, 94-3565 от 28.06.2018 г.
Нина Иванова Маринова, главен вътрешен одитор в МОН, 94-1536 от 02.05.2018 г.
Персияна Георгиева Петкова, старши експерт по предучилищно образование в РУО - Монтана, 01 от 10.04.2018 г.
Петя Иванова Герасимова, старши експерт по организация на средното образование в РУО - Пловдив, ЧР-10-2 от 14.05.2018 г.
Петя Ананиева Кръстева, директор в МОН 94-3126 от 13.06.2018 г.
Пламен Василев Маринов, главен експерт в МОН 94-1591 от 08.05.2018 г.
Росица Борисова Георгиева, началник на РУО - Русе 04.05.2018 г.
Симеон Василев Петров, главен специалист в МОН 94-3613 от 29.06.2018 г.
Таня Кирилова Борисова, начален учител в Европейско училище - Брюксел IV 94-3725 от 05.07.2018 г.
Теодора Иванова Радева, старши експерт по информационно осигуряване в РУО - Пазарджик, РД24-1094 от 30.07.2018 г.
Тихозар Сталев Кръстев, главен експерт в МОН 94-1807 от 17.05.2018 г.
Христина Жекова Боева, началник на РУО - Хасково 04.05.2018 г.
Яни Ангелов Гебеджелиев, сътрудник по управление на европейски проекти и проекти в 94-1759 от 15.05.2018 г.