Министерство на образованието и науката

Начало » Антикорупция » Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ » Министерство на образованието и науката

Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

Лица, които в подадените декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ - част II: Интереси, са декларирали обстоятелства

Министерство на образованието и науката

Име, презиме, фамилия, длъжност

Костадин Грозев Костадинов, съветник на министъра
Даниела Златкова Недялкова, директор на дирекция
Евгени Илиев Евгениев, специалист
Климент Христов Христов, директор на дирекция
Николай Трифонов Недялков, главен експерт
Николета Янкова Топалова, младши експерт
Емануела Кръстева Стоилова, главен експерт
Рени Илиева Рангелова, държавен експерт
Стоянка Георгиева Почеканска-Николчоваглавен експерт
Радостинка Петрова Василева, старши експерт
Владимир Георгиев Манолов, държавен експерт
Иван Димитров Янев, старши експерт
Светослав Георгиев Валачев, старши експерт
Мартина Владимирова Михайлова, старши експерт
Велимир Асенов Бенов, държавен експерт
Георги Петров Кирков, държавен експерт
Констатин Кирилов Бояджиев, младши експерт
Любомир Калинов Йосифов, директор на дирекция
Борис Георгиев Герасимов, директор на дирекция
Ангел Георгиев Ангелов, експерт програми и проекти
Яни Ангелов Гебеджелиев, сътрудник по управление на европейски проекти и програми

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“