Регионални управления на образованието

Начало » Антикорупция » Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ » Регионални управления на образованието

Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

Регионални управления на образованието

Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново

Име, презиме, фамилия длъжност

РУО - Благоевград

Анета Благоева Марянска, старши експерт

Анета Богомилова Стоянова, старши експерт

Антоанета Николова Николова-Раклеова, старши експерт

Борислав Георгиев Иванов, старши експерт

Василиса Павлова Валеова-Ангелова, старши експерт

Владимира Иванова Караджова, старши експерт

Гергана Венциславова Драгоева, главен счетоводител

Екатерина Младенова Текерска-Седмакова, старши експерт

Камелия Петрова Димитрова, старши експерт

Катя Георгиева Иванова, старши експерт

Красимира Христова Тодорова, началник на отдел

Любка Кирилова Стоименова, старши експерт

Любомир Станоев Станишев, старши експерт

Людмила Николова Цикловска, старши експерт

Марина Стефанова Войнова, старши експерт

Мария Владимирова Стоянова, главен юрисконсулт

Методи Иванов Попов, началник на отдел

Славка Найденова Манова, старши експерт

Цветана Георгеива Атанасова, старши експерт

Юлиана Борисова Христова, старши експерт


РУО - Бургас

Анелия Петрова Керенска, старши експерт

Велина Ангелова Александрова, старши експерт

Венета Костадинова Иванова, старши експерт

Галя Христова Киркова, старши експерт

Гюлшен Мустафа Еминова, старши експерт

Деян Тодоров Божинов, старши експерт

Димка Стойнова Георгиева, главен счетоводител

Дияна Делчева Петкова, старши експерт

Жанета Стоянова Димитрова, старши експерт 

Лиляна Димитрова Иванова, старши експерт

Павлина Димова Алексиева, старши експерт

Стелиана Сашева Недева, началник на отдел

Таня Йовчева Колева, старши експерт


РУО - Варна

Александър Николов Димитров, началник на отдел

Венелин Ганчев Радев, старши експерт

Деан Михайлов Дечев, главен счетоводител

Деница Маринова Минчева, младши експерт

Диана Калчева Христова, старши експерт

Иван Руменов Иванов, старши експерт

Иванка Торова Пенева, старши експерт

Ирена Димитрова Радева, началник на отдел

Йорданка Стоянова Христова, старши експерт

Лилия Маринова Стойчева, старши експерт

Мариела Димитрова Янкова, старши експерт

Марийка Василева Александрова, старши експерт

Петьо Георгиев Тодоров, старши експерт

Розета Кирилова Заркова, старши експерт

Румяна Стойкова Лазарова, старши експерт

Стела Вълева Калмукова, старши експерт

Цонка Христова Кузманова, старши експерт


РУО - Велико Търново

Бонка Енчева Караиванова-Долчинкова, старши експерт

Боянка Маринова Димитрова, старши експерт

Вера Дончева Петрова, старши експерт

Екатерина Георгиева Миновска, старши експерт

Захаринка Георгиева Чакалова-Илиева, старши експерт

Здравка Христова Минчева, старши експерт

Ивайло Михайлов Чанков, старши експерт

Катя Христова Василева, началник на отдел

Красимира Христова Петкова, главен счетоводител

Лидия Илиева Прокопова, старши експертт

Любка Гавраилова Русева,началник на отдел

Марта Симеонова Николова, старши експерт

Надя Илкова Лорето, старши експерт

Росица Емилова Данкова, юрисконсулт


РУО - Кюстендил

Аделина Симеонова Крушовска, старши експерт

Маринела Живкова Александрова, старши експерт


РУО - Ловеч

Румен Цочев Бахов, началник на отдел


РУО - Перник

Мариана Живкова Иванова, старши експерт


РУО - Плевен

Павел Николов Петров, старши експерт


РУО - Пловдив

Рангел Стоилов Райчев, старши експерт


РУО - Разград

Атанас Недялков Дончев, старши експерт
Галина Богданова Пенева-Палуйкова, старши експерт
Евгения Колева Николова, главен юрисконсулт
Николай Миланов Миланов, старши експерт
Светослав Атанасов Добрев, началник на отдел
Спаска Георгиева Маринова, старши експерт


РУО - Русе

Явор Силвиев Стамболиев, главен юрисконсулт


РУО - Силистра

Галя Колева Илиева, старши експерт


РУО - Сливен

Веселина Иванова Бонева, старши експерт


РУО - Смолян

Атанас Томов Згуров, старши експерт


РУО - София град

Адриан Пламенов Николов, старши експерт
Вероника Димитрова Кирилова Главен юрисконсулт
Камен Радилов Радев, старши експерт
Надежда Стоянова Луканова, старши експерт


РУО -София регион

Мадлена Петкова Камбурова, старши експерт


РУО - Шумен

Николай Добромиров Русев, старши експерт

Юлиян Димитров Тодоров, старши експерт


РУО - Ямбол

Георги Иванов Георгиев, старши експерт

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“