Звена

Начало » Антикорупция » Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ » Звена

Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

Лица, които в подадените декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ - част II: Интереси, са декларирали обстоятелства


Звена

Име, презиме, фамилия, директор на

Дария Анастасова Маврудиева, Център за учебно-тренировъчни фирми
Неда Оскар Кристанова, Център за оценяване в предучилищното и училищното образование
Детелинка Димитрова Траянова, Държавен логопедичен център


Регионални центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

Име, презиме, фамилия, директор на РЦПППО

Катя Стайкова Стоилова,  Пловдив
Недка Николова Русева, Силистра
Юлия Иванова Стефанова,  Сливен
Пламен Тенев Иванов, Стара Загора
Христо Тотев Христов, Търговище


Училища

Име, презиме, фамилия, директор на

Жулиета Красимирова Петкова, Специално училище за ученици с нарушено зрение ,,Проф. д-р Иван Шишманов", гр. Варна

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“