Е

Начало » Антикорупция » Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПКОНПИ » Е

AБВГДЕ, З, ИКЛМНПРСТХЦЮЯ

Име на служителя, длъжност, номер на декларацията


Евгени Илиев Евгениев, специалист в МОН, 94-4246 от 31.07.2018 г.

Евелина Маринова Василкова, държавен експерт в МОН, 94-4382 от 09.08.2018 г.

Еленка Славева Аливанова, главен специалист в МОН, 94-5757 от 07.11.2018 г.

Ели Павлова Алексиева, главен експерт в МОН, 94-5611 от 26.10.2018 г.

Емилия Иванова Матеева, старши експерт в МОН, 94-6107 от 03.12.2018 г. 

Емилия Тодорова Йорданова, старши експерт по организация на средното образование в РУО - София-град 94-4958 от 14.09.2018 г.

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“