К

Начало » Антикорупция » Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПКОНПИ » К

AБВГДЕ, З, ИКЛМНПРСТХЦЮЯ

Име на служителя, длъжност, номер на декларацията


Калинка Ангелова Кирилова, старши експерт по организация на средното образование в РУО - Плевен, 94-5917 от 19.11.2018 г.

Красимира Минкова Хаджиева, старши експерт по приобщаващо образование в РУО - Пазарджик, 94-4873 от 11.09.2018 г.

 

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“