Л

Начало » Антикорупция » Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПКОНПИ » Л

AБВГДЕ, З, ИКЛМНПРСТХЦЮЯ

Име на служителя, длъжност, номер на декларацията


Любка Тодорова Методиева, старши експерт по информационно осигуряване в РУО - София-град, 94-5787 от 09.11.2018 г. 

 

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“