Ю

Начало » Антикорупция » Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПКОНПИ » Ю

AБВГДЕ, З, ИКЛМНПРСТХЦЮЯ

Име на служителя, длъжност, номер на декларацията


Юлиян Агоп Одажиян, главен експерт в МОН, 94-5756 от 07.11.2018 г. 

 

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“