Я

Начало » Антикорупция » Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПКОНПИ » Я

AБВГДЕ, З, ИКЛМНПРСТХЦЮЯ

Име на служителя, длъжност, номер на декларацията


Яни Ангелов Гебеджелиев, сътрудник по управление на европейски проекти и проекти в 94-1759 от 15.05.2018 г.

Яница Здравкова Чечкова, старши експерт по информатика и информационно осигуряване в РУО - Смолян, 94-5443 от 15.10.2018 г.

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“