Обществени консултации

Начало » Стратегии и политики » Обществени консултации

Обществена консултация на тема „Средствата от Европейския съюз в областта на ценностите и мобилността“.

Повече информация

Консултацията ще бъде активна онлайн до 8 март 2018 г.


Покана за включване в прегледа на Рамката от 2006 г. за ключовите компетентности за учене през целия живот

Повече информация

Период на консултацията:
21/02/2017—19/05/2017 г.


Обществена консултация във връзка с Препоръка 2006/962/EО относно ключовите компетентности за учене през целия живот

Повече информация

Начало: 22/02/2017
Край: 19/05/2017


Обществена консултация във връзка със стратегията „Европа 2020“