Достъп до информация

Начало » Административни услуги » Достъп до информация

С лице към хоратаВ Министерството на образованието и науката има определена зала за преглед и предоставяне на информация по Закона за достъп до обществена информация.

Заявленията за достъп до обществена информация се подават в приемната всеки работен ден от 9.00 до 17.30 ч.

Адрес: София 1000, бул. "Княз Дондуков" 2А приемна, партер - „Запад”

 


Формуляри и образци на заявления


Лица за контакт

Славка Янчева – главен експерт в дирекция „Човешки ресурси и административно обслужване”,
тел.: (02) 9217 638
e-mail: s.goranova@mon.bg

Ралица Пастармаджиева – старши експерт в дирекция „Човешки ресурси и административно обслужване”,
тел.: (02) 9217 651
e-mail: [email protected]


Отчет за работата на МОН по Закона за достъп до обществена информация

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“