Класация на средните училища в България

Начало » Документация » Регистри » Класация на средните училища в България

Класация на средните училища в България

Класация на средните училища в България, в които за учебната 2007/2008 година е осъществен прием в клас по условията и реда, опредлени с Наредба 11/28.03.2005г. за приемане ученици в държаните и в общинските училища.

Класация по градове: