Регионални управления на образованието (от Р до Я)

Начало » Антикорупция » Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПКОНПИ » Регионални управления на образованието (от Р до Я)

Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПКОНПИ

Регионални управления на образованието

Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Добрич, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, Сливен, Смолян, София град, София регион, Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен, Ямбол

РУО - Разград

Албена Стоянова Добрева, старши експерт

Атанас Недялков Дончев, старши експерт

Галина Богданова Пенева-Палуйкова, старши експерт

Галина Пантелеева Цанева, старши експерт

Генади Атанасов Трифонов, старши експерт

Евгения Колева Николова, главен юрисконсулт

Живка Димитрова Панчева, началник на отдел

Ивелина Николаева Николова, старши експерт

Николай Миланов Миланов, старши експерт

Росица Николаева Радославова-Димитрова, старши експерт

Румяна Райчева Велчева, главен счетоводител

Светослав Атанасов Добрев, началник на отдел

Спаска Георгиева Маринова, старши експерт

Таня Николаева Коцева, старши експерт

Татяна Данкова Радева, старши експерт


РУО - Русе

Боряна Стоянова Петкова, старши експерт

Васил Иванов Петров, главен счетоводител

Виржиния Стоянова Пехова, старши експерт

Диана Миланова Димитрова, старши експерт

Елена Атанасова Филипова, старши експерт

Мариана Димитрова Кисьова, старши експерт

Милена Димитрова Банева, старши експерт

Милена Тодорова Георгиева, старши експерт

Петър Иванов Иванов, старши експерт

Петя Лазарова Димитрова, старши експерт

Слава Петкова Рачева, старши експерт

Цанко Симеонов Стоев, началник на отдел

Цветослав Пенков Димитров, началник на отдел


РУО - Силистра

Анелия Атанасова Стефанова, старши експерт

Ваня Славова Игнатова, старши експерт

Геновева Йорданова Димитрова-Кондова, началник на отдел

Гергана Анчева Костова, главен счетоводител

Ивелина Савова Петрова, старши експерт

Иливан Етем Хълми, старши експерт

Ирена Енчева Маринова, старши експерт

Катя Ангелова Дженкова, старши експерт

Майя Аспарухова Григорова, старши експерт

Мариана Василева Вълкова, старши експерт

Марин Богданов Ботев, началник на отдел

Пепа Димитрова Лазарова, старши експерт

Снежана Йорданова Пенева, старши експерт

Фатме Алиева Османова-Атанасова, старши експерт


РУО - Сливен

Боян Василев Аксаков, началник на РУО

Веселина Иванова Бонева, старши експерт

Диана Маринова Дякова, старши експерт

Димитър Атанасов Назъров, старши експерт

Дина Иванова Димитрова, старши експерт

Илонка Толева Толева-Господинова, старши експерт

Йорданка Димитрова Стоилова, старши експерт

Красимир Иванов Енев, старши експерт

Кристиана Добромирова Добрева-Станкова, старши експерт

Лиляна Тодорова Цонкова, началник на отдел

Магда Иванова Петранчева, главен счетоводител

Надежда Димитрова Тодорова-Петрова, старши експерт

Светла Богданова Драганова, старши експерт

Стела Илиева Бояджиева, старши експерт


РУО - Смолян

Анатоли Веселинов Карабов, старши експерт 

Атанас Томов Згуров, старши експерт

Ваня Петрова Барчинкова, старши експерт 

Емилия Александрова Симова, главен счетоводител

Иванка Костадинова Захариева, началник на отдел

Лидия Христова Парпулева, старши експерт 

Малинка Минчева Кордова, старши експерт 

Мария Петрова Барганова, старши експерт

Мария Христова Сотирова, старши експерт 

Мая Стефанова Стоилкова, старши експерт

Никола Петров Запрянов, старши експерт 

Нина Стойчева Алексиева, старши експерт 

Радка Анастасова Касабаджакова, старши експерт 

Теодора Йорданова Щерева, старши експерт

Яница Здравкова Чечкова, старши експерт 


РУО - София град

Адриан Пламенов Николов, старши експерт

Алексей Желюв Димитров, главен счетоводител

Анелия Петкова Апостолова, старши експерт

Антоанета Иванова Григорова-Демирева, старши експерт

Антоанета Христова Кадиева, старши експерт

Боянка Пенчева Кънева, старши експерт

Ваня Николова Станчева, старши експерт

Вероника Димитрова Кирилова, главен юрисконсулт 

Вилма Петрова Доминикова, старши експерт

Георги Силвиев Николов, старши експерт

Георги Славчев Пашов, старши експерт

Десислава Емилова Петрова, старши експерт

Димитрия Николова Георгиева, старши експерт

Емилия Тодорова Йорданова, старши експерт

Златка Димитрова Иванова, старши експерт

Иван Николов Йовчев, старши експерт

Камен Радилов Радев, старши експерт

Кристина Ангелова Габровска, старши експерт

Любка Тодорова Методиева, старши експерт

Лидия Илиева Гавраилова, старши експерт

Мариана Манолова Георгиева, старши експерт

Мая Горанова Митренцева, старши експерт

Милен Илиев Балджев, началник на отдел

Надежда Стоянова Луканова, старши експерт

Петя Иванова Иванова, старши експерт

Ралица Стоилова Войнова-Найденова, старши експерт

Румяна Петкова Вангелова, старши експерт

Светла Янева Димитрова, началник на отдел

Силвия Пеева Михайлова, старши експерт

Станислав Крумов Георгиев, старши експерт

Стефана Константинова Дечева, старши експерт

Събка Запрянова Попова, старши експерт


РУО - София регион

Ани Петрова Дукова-Спасова, старши експерт

Вергиния Колова Йорданова, старши експерт

Веселка Георгиева Илова, началник на отдел

Георги Бориславов Панев, старши експерт

Ивайло Петков Христов,главен юрисконсулт

Илонка Лазарова Ценкова, старши експерт

Илонка Тозова Славчева, началник на отдел

Йоанна Симеонова Чалъкова, старши експерт

Йордан Асенов Томов, старши експерт

Магдалена Захариева Ананиева, старши експерт

Мадлена Петкова Камбурова, старши експерт

Марияна Георгиева Баева, старши експерт

Мирослав Христов Братоев, старши експерт

Христо Цветанов Андреев, старши експерт


РУО - Стара Загора

 

Боряна Костова Карамихова-Желева, главен юрисконсулт

Галина Дончева Вангелова, старши експерт

Деяна Владимирова Димитрова, старши експерт

Емилия Желязкова Караславова, старши експерт

Жана Николова Петкова, главен счетоводител

Иван Желязков Иванов, старши експерт

Кузман Стойчев Кузманов, старши експерт

Мария Стефанова Цоловска, старши експерт

Марияна Георгиева Славова, старши експерт

Милена Златева Йолдова-Стоянова, началник на отдел

Милица Иванова Мартева, старши експерт

Митко Иванов Пеев, старши експерт

Пенка Златанова Атанасова, старши експерт

Райна Борисова Димитрова, старши експерт

Райна Тодорова Иванова-Калоянова, старши експерт

Стефка Вълчева Бояджиева, началник на отдел


РУО - Търговище

Венцислав Георгиев Данев, старши експерт

Виолета Владимирова Михайлова, старши експерт

Виолина Христова Войнова, старши експерт

Галина Йорданова Димитрова, старши експерт

Донка Костова Накова, старши експерт

Емилия Иванова Пантелеева, старши експерт

Маргарита Емилова Гаджовска, старши експерт

Мариана Стоименова Петкова, старши експерт

Мария Люблянова Вълчева, старши експерт

Марияна Иванова Стефанова, старши експерт

Невяна Радева Захариева, старши експерт

Светлана Божкова Добрева, главен счетоводител

Светлана Савова Сюлевска, началник на отдел

Симона Панкова Панова, старши експерт

Стефан Иванов Станчев, началник на отдел


РУО - Хасково

Али Реджеб Байрямали, старши експерт

Веселина Русева Павлитова, старши експерт 

Гергана Георгиева Генова, старши експерт

Дарина Милкова Станчева, старши експерт 

Живка Цанкова Стайкова, старши експерт

Иван Георгиев Ванчев, началник на отдел

Иван Руменов Панайотов, старши експерт 

Йовка Асенова Кабова, главен юрисконсулт 

Красимира Георгиева Джисова-Илиева, старши експерт

Красимира Иванкова Техова, главен счетоводител

Нели Димитрова Дялкова, старши експерт

Румяна Иванова Делчева, старши експерт

Силвия Бохос Касабова, старши експерт

Сузан Бюрхан Али, старши експерт


РУО - Шумен

Албена Людмилова Тодоринова, старши експерт

Габриела Димитрова Калайджийска, старши експерт

Десислава Иванова Борисова, старши експерт

Драгомир Михайлов Михайлов, началник на отдел

Лилия Георгиева Иванова, главен счетоводител

Марияна Димитрова Николова, старши експерт

Машка Вълчкова Крумова, началник на отдел

Николай Добромиров Русев, старши експерт

Росица Богданова Стойкова, старши експерт

Снежка Севева Жекова, старши експерт

Стела Стоянова Мечева, старши експерт

Таня Атанасова Боянова, старши експерт

Юлиян Димитров Тодоров, старши експерт


РУО - Ямбол

Анна Грозданова Иванова, старши експерт

Ваня Христова Димитрова, старши експерт

Георги Иванов Георгиев, старши експерт

Донка Събева Иванова, старши експерт

Жана Панайотова Миланова, началник на отдел

Здравко Динев Динев, старши експерт

Минка Петкова Тенева, главен счетоводител

Мирослава Янкова Янева, главен юрисконсулт

Мирослава Янкова Янева, главен юрисконсулт

Нанка Василева Атанасова, старши експерт

Петя Иванова Деновска, старши експерт

Роса Христова Георгиева, старши експерт

Стефка Тотева Делчева, старши експерт

Стойко Петров Стойков, началник на отдел

Татяна Тодорова Славова, старши експерт

Цветанка Георгиева Георгиева, старши експерт

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“