Професионално образование

Начало » Професионално образование

Форум ПОО

ПОЛИТИКА ЗА ОРИЕНТИРАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ КЪМ ПОТРЕБНОСТИТЕ НА ПАЗАРА НА ТРУДА И ИКОНОМИКАТА: ПРИЕМ, УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ, РЕАЛИЗАЦИЯ НА ЗАВЪРШВАЩИТЕ


Поканата на EACEA към Европейската комисия

Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA) към ЕК обяви обща Покана за проектни предложения 2018 EAC/A05/2017 по програма Eразъм+, КД 2 Съюзи за секторни умения.

Повече информация

Заявленията трябва да бъдат подадени до 28 февруари 2018 г..

На 01.12 2017 г. ще бъде проведена онлайн информационна сесия във връзка с поканата.


ЕВРОПЕЙСКА СЕДМИЦА НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ УМЕНИЯ В БЪЛГАРИЯ