Проект „Визия за промяна“ - „EQAVET: Vision for Revision (VIREO)“

Начало » Професионално образование » Качество » Проект „Визия за промяна“ - „EQAVET: Vision for Revision (VIREO)“

Проект „Визия за промяна“ - „EQAVET: Vision for Revision (VIREO)“


Информация за проект „Визия за промяна“ - „EQAVET: Vision for Revision (VIREO)“

ЕВРОПЕЙСКИ ПРАКТИКИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ СИСТЕМАТА НА ПОО И НУЖДИТЕ НА ПАЗАРА НА ТРУДА