Проект „Визия за промяна“ - „EQAVET: Vision for Revision (VIREO)“

Начало » Професионално образование » Качество » Проект „Визия за промяна“ - „EQAVET: Vision for Revision (VIREO)“

Проект "Визия за промяна"
Проект „Визия за промяна“ - „EQAVET: Vision for Revision (VIREO)“

Информация за проект „Визия за промяна“ - „EQAVET: Vision for Revision (VIREO)“

Цели и основни дейности

 

 


Европейски практики за осъществяване на ефективно взаимодействие между системата на ПОО и нуждите на пазара на труда