Потребности на пазара на труда

Начало » Професионално образование » Форум ПОО » Потребности на пазара на труда

ПОЛИТИКА ЗА ОРИЕНТИРАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ КЪМ ПОТРЕБНОСТИТЕ НА ПАЗАРА НА ТРУДА И ИКОНОМИКАТА: ПРИЕМ, УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ, РЕАЛИЗАЦИЯ НА ЗАВЪРШВАЩИТЕ

Идентифициране и прогнозиране на потребностите на пазара на труда