Програмна акредитация на ОНС „ДОКТОР” в научни организации

Начало » Документация » Регистри » Програмна акредитация на ОНС „ДОКТОР” в научни организации

ПРОГРАМНА АКРЕДИТАЦИЯ НА ОНС „ДОКТОР” В НАУЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

ВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ

СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ

МЕДИЦИНСКИ ИНСТИТУТ НА МВР

НАЦИОНАЛЕН ДИАГНОСТИЧЕН НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ ИНСТИТУТ КЪМ НАЦИОНАЛНАТА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА СЛУЖБА

НАЦИОНАЛНА КАРДИОЛОГИЧНА БОЛНИЦА

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО ЗАРАЗНИ И ПАРАЗИТНИ БОЛЕСТИ

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И АНАЛИЗИ

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО РАДИОБИОЛОГИЯ И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ

НАЦИОНАЛНА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ХЕМАТОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И СПЕШНА МЕДИЦИНА "Н. И. ПИРОГОВ"

МБАЛ "ТОКУДА БОЛНИЦА СОФИЯ" АД

ИНСТИТУТ ЗА ЗАЩИТА НА РАСТЕНИЯТА КЪМ НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА КЪМ МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА