Програмна акредитация на ОНС „доктор” в научни организации

Начало » Документация » Регистри » Програмна акредитация на ОНС „доктор” в научни организации

Българска академия на науките

Военномедицинска академия

Селскостопанска академия

Медицински институт на МВР

Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт към Националната ветеринарномедицинска служба

Национална кардиологична болница

Национален център по заразни и паразитни болести

Национален център по обществено здраве и анализи

Национален център по радиобиология и радиационна защита

Специализирана болница за активно лечение по онкология

Национална специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания

Университетска многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Н. И. Пирогов"

МБАЛ "Токуда болница София" АД

Институт за защита на растенията към националната служба за растителна защита

Институт по отбрана към Министерството на отбраната