Специализирана администрация

Начало » Министерство » Специализирана администрация

Специализираната администрация подпомага и осигурява осъществяването на правомощията на министъра като орган на изпълнителната власт, свързани с неговата компетентност.

Специализираната администрация е организирана в 17 дирекции: