Учебно-изпитни програми

Начало » Общо образование » Учебно-изпитни програми

Учебно-изпитни програми за приемане на места по държавния прием след завършен VII клас за учебната 2018/2019 година


  • НАРЕДБА № 1 от 11.04.2003 г. за учебно-изпитните програми за държавните зрелостни изпити (изм. и доп., бр. 70 от 09.09.2011 г.)