Държавни зрелостни изпити

Начало » Общо образование » Държавни зрелостни изпити

НАРЕДБА № 3 от 17.05.2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити
(изм. и доп., бр. 71 от 15.09.2015 г., в сила от учебната 2015/2016 г.)

НАРЕДБА № 1 от 11.04.2003 г. за учебно-изпитните програми за държавните зрелостни изпити
(изм. и доп., бр. 70 от 09.09.2011 г.)


Обобщената информация е актуална към 28 февруари 2018 г.

В таблицата е отразена информация за признаване на резултатите от държавните зрелостни изпити в кандидат-студентската кампания 2018 в акредитираните висши училища в Република България.

За начина на балообразуване зрелостникът следва да потърси информация от съответното висше училище.

Решения на висшите училища относно приемането на държавните зрелостни изпити


ОБОБЩЕНА СПРАВКА по региони и предмети от държавни зрелостни изпити – майска сесия 2010 г.