Наука

Начало » Наука

Конкурси и резултати

Фонд „Научни изследвания“ набира оценители и членове на постоянни научно-експертни комисии

Повече информация


Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за кандидатстване за национално съфинансиране в утвърдени акции по програма COST

Повече информация


Daegu Gyeongbuk Institute of Science and Technology (DGIST) обявява предстоящ прием на кандидатури за пълни стипендии за обучение на чуждестранни студенти за магистърска и докторска степен през 2019 г.

Повече информация


Стартира изпълнението одобрената от Министерския съвет на Република Бългаия Национална програма „Млади учени и постдокторанти“ 

Повече информация

Новини и събития

Покана за предложение за член на Изпълнителния съвет на Фонд „Научни изследвания“ в срк до 23 май 2019 г.

Повече инфромация 


Доклад на Комисията за наблюдение, оценка и анализ на дейността на Фонд „Научни изследвания” при Министерството на образованието и науката за 2017

Отчет за изпълнението на Националната програма за полярни изследвания на Република България за 2017 г.

Годишен доклад за състоянието и развитието на научните изследвания в научните организации и висшите училища за периода 2016-2017 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 171 от 17 август 2018 година за одобряване на допълнителни трансфери за държавните висши училища и Българската академия на науките 2018 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 115 на МС от 28.06.2018 г. за допълнение на   Постановление № 90 на МС от 2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации 

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“