Отчет на бюджета на МОН, БАН и ДВУ

Начало » Делегирани бюджети » Отчет на бюджета на МОН, БАН и ДВУ

Месечни отчети на МОН към 31.5.2018 г. 

Отчети на ДВУ към 31.05.2018 г.

Отчети на БАН към 31.05.2018 г.

Месечни отчети на МОН към 30.04.2018 г. 

Отчети на ДВУ към 30.04.2018 г.

Отчети на БАН към 30.04.2018 г.

Tримесечни отчети на МОН към 31.03.2018 г.

Tримесечни отчети на ДВУ към 31.03.2018 г.

Тримесечни отчети на БАН към 31.03.2018 г.

Месечен отчет на МОН към 31.03.2018 г.

Отчети на ДВУ към 31.03.2018 г.

Отчети на БАН към 31.03.2018 г.

Месечен отчет на МОН към 28.02.2018 г.

Отчети на ДВУ към 28.02.2018 г.

Отчети на БАН към 28.02.2018 г.

Месечен отчет на МОН към 31.01.2018 г.

Отчети на ДВУ към 31.01.2018 г.

Отчети на БАН към 31.01.2018 г.