Олимпиади и национални състезания

Начало » Олимпиади и състезания » Олимпиади и национални състезания

Учебна 2018/2019 година

Заповед № РД09-2686/20.09.2018 г. за организирането и провеждането на ученически олимпиади и национални състезания през учебната 2018/2019 година

Национален календар за изяви по интереси на децата и учениците с приложение, утвърден със Заповед № РД09-2863/09.10.2018 г. на министъра на образованието и науката

Правила за изготвяне на Национален календар за изяви по интереси на децата и учениците и за провеждане на изявите, утвърдени със Заповед № РД09-2864/09.10.2018 г. на министъра на образованието и науката

Национален спортен календар на МОН за учебната 2018/2019 година, утвърден със Заповед № РД09-2658 от 17.09.2018 г. на министъра на образованието и науката

Правила за организиране и провеждане на Ученическите игри за учебната 2018/2019 година,  утвърдени със Заповед № РД-09-469 от 13.09.2018 г. на министъра на младежта и спорта

Правила за организиране и провеждане на Ученическите игри за ученици с увреден слух, нарушено зрение, физически увреждания и увреждания на централната нервна система през учебната 2018/2019 година, утвърдение със Заповед № РД-09-544 от 09.11.2018 г. на министъра на младежта и спорта


Регламенти на национални олимпиади за учебната 2018/2019 година

 

Информационни технологии

Астрономия
    Теми за общинския кръг на олимпиадата по астрономия

Физика

Биология и здравно образование

История и цивилизации/История и цивилизация 

Mатематическа лингвистика

Математика (възрастова група IV-VII клас)

Математика (възрастова група VIII–XII клас)

Техническо чертане

География и икономика

Химия и опазване на околната среда

Олимпиада „Знам и мога” за ученици от ІV клас

Гражданско образование

Философия

Информатика

Френски език

Испански език

Италиански език

Английски език

Немски език

Български език и литература

Руски език


Регламенти на национални състезания за учебната 2018/2019 година

Национално състезание на физика „Турнир на младите физици“

Национално състезание по финансова математика (възрастова група V – ХII клас)

Национално математическо състезание „Питагор“ за ученици от ІV клас

Пролетно математическо състезание за ученици от IV клас

Пролетните математически състезания (възрастова група V – VII клас)

Националното състезание по математическа лингвистика

Математическо състезание "Откриване на млади таланти" за ученици от IV клас

Национално математическо състезание “Европейско кенгуру“ (възрастова група I – ХII клас)

Национално състезание по математика за ученици от профилирани гимназии и паралелки на средни училища с чуждоезиков профил

Национално състезание по химия и опазване на околната среда „Тестови задачи за ученици в гимназиалния етап”

Национално състезание „Виртуално предприятие”

Национално състезание „Фолклорна плетеница“

Национално състезание „Ключът на музиката“

ХVII Национален конкурс „Бог е любов”

Национално състезание „Акад. Любомир Чакалов“ по природни науки и география за ученици от VII клас

Зимен математически турнир и Пролетни математически състезания за ученици от VIII до XII клас

Национално състезание за речеви и комуникативни умения на английски език

Национален есенен турнир по информационни технологии “Джон Атанасов“

Национални състезания по информатика

Национално състезание по природни науки и екология

Национално състезание за ключови компетентности по природни науки

Националното състезание по физика

Национално многоезично състезание по английски, испански, италиански, немски, руски и френски език


Регламенти на национални състезания по професии за учебната 2018/2019 година

Най-добър млад фризьор и гримьор

Млади таланти в модата

Най-добър техник в машиностроенето

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“