В

Начало » Антикорупция » Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПКОНПИ » В

AБВГДЕ, З, ИКЛМНПРСТХЦЮЯ

Име на служителя, длъжност, номер на декларацията


Ваня Савчева Маркова, старши експерт по анализ на информацията в РУО - Търговище, ЧР-21-3 от 11.05.2018 г.

Виолина Христова Войнова, старши експерт по анализ на информацията в РУО - Търговище, 94-5635 от 30.10.2018 г.

Витан Цветанов Витов, старши експерт по организация на средното образование в РУО - Велико Търново, 94-6153 от 06.12.2018 г.

Владимир Валериев Станчев, главен вътрешен одитор в МОН, 94-1419 от 23.04.2018 г.


 

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“